Kajian Intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

Pelaksanaan Tahun 2015-2016

Pelaksanaan Tahun 2016-2017

Pelaksanaan Tahun 2017-2018